REACH, wat is het?REACH : De nieuwe Europese Regelgeving inzake chemische stoffen werd gepubliceerd door de Europese Gemeenschap en is in werking getreden op 1 juni 2007.

REACH (Registration - Evaluation - Authorisation - Chemicals) is een project met als doel het controleren van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd, geïmporteerd en gebruikt worden. Deze controle en de kennis van alle risoco's inherent aan deze chemische substanties zouden na REACH moeten leiden tot een betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Andere REACH objectieven zijn het bevorderen van alternatieve testmethoden, het vrij circuleren van stoffen binnen de Europese markt en het versterken van de competitiviteit en de innovatie.

Producenten en invoerders van substanties waarvan de hoeveelheid meer dan 1 ton per jaar bedraagt, moeten deze stoffen laten registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in Helsinki.

Een "voor-registratie" faze is voorzien tussen 1 juni 2008 en 1 december 2008 voor alle "phase-in substanties", maw substanties die op de EU markt gebracht werden voor 19 september 1981 en die gerepertorieerd staan in de EINECS inventaris (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Deze kan men terugvinden in de ESIS gegevensbank van het Europees bureau voor Chemische Substanties.

 

Wenst U meer te weten over REACH ? Contacteer.

Datum : 17 Juni 2008

Auteur : E. Kugener

 

REACH Letter n°1 (PDF - 151 Ko) downloaden

REACH Letter n°2 (PDF - 85 Ko) downloaden

REACH Letter n°3 (PDF - 125 Ko) downloaden

REACH Letter n°4 (PDF - 149 Ko) downloaden

REACH Letter n°5 (PDF - 93 Ko) downloaden