Reglementaire dossiers


Zoekmotor

Climalife biedt U de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier de informatie terug te vinden door de toepassingszone en/of het product te kiezen :

Het Amendement van Kigali

Door de stijgende vraag naar koeling werden de laatste jaren steeds meer HFK's op de markt gebracht, in het bijzonder in ontwikkelingslanden met een groeiende middenklasse, maar ook in 'warme' landen.

Toepassingsgebied : Internationale / Product : Koudemiddelen / Domein : Protokol
3 feb. 2017
Toepassingsgebied : Europe / Product : Koudemiddelen / Domein : Reglement
4 jun. 2014

Verordening (EG) N° 1005/2009

De Europese Verordening N° 1005/2009 van het Europees Parlent en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozenlaag afbrekende stoffen, werd in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd op 31/10/2009.
Toepassingsgebied : Europe / Product : Koudemiddelen / Domein : Reglement
9 nov. 2009

Verordening (EG) Nr. 1494/2007 van de Commissie dd 17 december 2007

vaststelling van de vorm van etiketten en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.
Toepassingsgebied : Europe / Product : Koudemiddelen / Domein : Reglement
28 okt. 2008

Gewestelijke Besluiten inzake certificering koeltechniek

Gewestelijke Besluiten inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun personeel.

Toepassingsgebied : België / Product : Koudemiddelen / Domein : Besluit
9 okt. 2008