SKID: systeem voor distributie en inversie


De SKID wordt ontworpen volgens het lastenboek van de klant en is een apparaat voor de disributie van vloeibaar gas. Netwerken met drukken tussen 10 en 40 bar kunnen hiermee gevuld worden, afhankelijk van de vereisten.

De distributie vindt plaats via pompen (een pomp functioneert, de andere is in stand-by). Regeling gebeurt automatisch aangestuurd door de aanzuigdruk.


De vaten worden opgeslagen op «weegschalen». Tijdens het functioneren wordt het netto gewicht van elk vat weergegeven, zodat de resterende capaciteit kan worden gecontroleerd.


Als het functionerende vat geleegd is wordt er automatisch overgeschakeld naar het tweede vat zonder onderbreking van het vloeibare gas. Voor installaties die zijn uitgerust met bewaking op afstand: een verzoek om een nieuw vat wordt verzonden.


Deze krachtige machine is bestemd voor de industrie en de OEM en optimaliseert zo het productieproces.