Solstice® Drijfgas HFO 1234ze

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze is een hydrofluorpropeen. De constante kwaliteit ervan voldoet aan alle eisen die aan een vloeibaar drijfgas worden gesteld.

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze is niet brandbaar en biedt tal van mogelijkheden voor gebruik in formuleringen die veiligheidseisen stellen (regelgeving, gevaarlijke omgeving, beperkte ruimte). Het gebruik ervan maakt het mogelijk om de ontvlambaarheid van veel formuleringen zodanig te verminderen dat ze niet meer ontvlambaar zijn met betrekking tot Richtlijn 2008/47/EG.
De uitvoering ervan vergt geen bijzondere investeringen op het gebied van ATEX-veiligheidsinstallaties. Solstice® Drijfgas HFO 1234ze is ontworpen ter vervanging van HFC 134a. Het belangrijkste voordeel ten opzichte van HFC 134a is het milieuvoordeel ten opzichte van het broeikaseffect.

Product Verpakking

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze
Cilinder 26 l +

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze
Cilinder 88 l +

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze
Vat 217 l +

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze
Container 930 l +

Solstice® Drijfgas HFO 1234ze
Bulk 20 t +