Solstice® HFO: De keuze van AF Energy voor eenvoud en efficiëntie


AF Energy selecteert R-1234ze en R-1234yf voor hun gebruiksgemak en hun vermogen om de geproduceerde warmte terug te winnen, een bron van EEC.

 

AF Energy, gevestigd in de buurt van Chambéry, werd in 2016 opgericht door zeer ervaren koelspecialisten. 3 miljoen omzet in 2019 wordt naar verwachting verdubbeld in 2020. Het bedrijf, dat 25 werknemers heeft, wordt gewaardeerd voor zijn "made in France" procesmachines en werkt voor 50% voor partnerfabrikanten en 50% voor installateurs. Geconfronteerd met dit bloeiende succes bereidt het bedrijf zich voor om in juni te verhuizen naar een ruimer pand om de ontwikkeling, die nu voornamelijk gebaseerd is op HFO-technologie, te huisvesten.

 

 

 

"Twee jaar geleden zagen we dat de zuivere HFO's R-1234yf en R-1234ze rijp waren omdat ze door de compressorfabrikanten waren gevalideerd, maar nog steeds totaal onderbenut waren in installaties, vooral buiten de standaarduitrusting", benadrukt Gilles Carron, Associate President van AF Energy. Deze twee door Climalife gedistribueerde koudemiddelen, met een bijzonder laag GWP (4 en 7 volgens IPCC 4), kunnen echter worden gebruikt voor vermogens van 200 tot 1.000 kW en dus het gat opvullen tussen transkritische CO2 en ammoniak (NH3) installaties.

Voor Gilles Carron hebben HFO's aanzienlijke voordelen voor verschillende industrieën. En toch is hij bekend met CO2, nadat hij meer dan 10 jaar geleden met zijn voormalige werkgevers de terugkeer ervan in transkritische versie heeft bestudeerd. "We zijn te ver gegaan met dit soort installaties," legt hij uit. Naar zijn mening moet de R-744 niet in standaardmodus worden ontwikkeld zonder rekening te houden met de specifieke kenmerken van de meeste installaties. "Bovendien vereist kooldioxide hooggekwalificeerde technici, wat betekent dat het voorbehouden is aan een klein aantal mensen, om nog maar te zwijgen van de problemen die het kan veroorzaken bij zeer hoge buitentemperaturen, zoals afgelopen zomer het geval was", legt deze "liefhebber van techniek" uit.

 

Warmteterugwinning, een onmiskenbare troef

 


De warmteterugwinning maakt het mogelijk om energie te recupereren en te besparen en zo EEG* op te wekken, zoals de meeste Franse installateurs goed hebben begrepen. Het is ook vermeldenswaardig dat zij in staat zijn zich technisch minder complexe en betrouwbaardere installaties toe te eigenen en tegelijkertijd hun knowhow ten volle te benutten.  « "Dankzij deze koudemiddelen, die slechts een microtraining vereisen, is de koeltechnicus in staat om op dezelfde manier te werken als voorheen, met volledige gemoedsrust", benadrukt Gilles Carron.


AF Energy dimensioneert tegenwoordig koelinstallaties voor zowel koeling als ‘verwarming’, met totale warmteterugwinning en temperatuurmetingen. Deze zuivere HFO's kunnen werken bij condensatietemperaturen die door hun thermodynamische eigenschappen warmteterugwinning mogelijk maken (mogelijke Tcond: 100°C voor Solstice® ze en 70°C voor Solstice® yf). R-1234yf wordt voornamelijk gebruikt met zuigercompressoren voor installaties van minder dan 100 kW (bij een tempeartuurs bereik van -8 / -4°C). R-1234ze wordt gebruikt in grotere installaties zoals hierboven vermeld.

Gilles Carron ontsnapt niet aan de gevoelige punten van deze koudemiddelen zoals hun ontvlambaarheid (A2L), "deze is zo laag" dat ze geen probleem is als je het uitlegt aan de klant", of hun grote mengbaarheid in olie. Een punt dat wordt opgelost met olieafscheiders en waar ze met hun leverancier aan zullen blijven werken.

 

 

Een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk

 


Hoewel de lage druk van deze zuivere HFO-moleculen AF Energy verplicht om condensaters met een lage drukval te ontwikkelen, biedt het het voordeel dat deze installaties veel minder lek zijn. Kleinere lekkans,samen met hun zeer lage GWP en warmteterugwinning, verminderen hun impact op het milieu nog verder. De inregeling van de expansieventielen wordt bestudeerd door een solide team van 5 automatiseringsingenieurs.

 

Gilles Carron geeft aan dat de prijs van deze koudemiddelen geen invloed heeft, omdat de prijs daalt ten gevolge een grotere ontplooing. En hun aandeel is klein in de totale kost van een installatie. In vergelijking met CO2 blijven HFO's zeer concurrerend, met name dankzij een snelle terugverdientijd. AF Energy combineert een energiemeting op zijn machines, waarvan de COP's eenvoudig kunnen worden geverifieerd door het analyseren van talrijke rapporten van geautomatiseerde systemen die ook kunnen worden gebruikt om voorspellend onderhoud toe te laten.

 

  Getuigenis   

 


« "In de voedselverwerkingsmarkt, met name in kaasmakerijen, slachthuizen, vleeswaren en groente- en fruitbedrijven, is de behoefte aan warmte enorm. De zuivere HFO's Solstice® ze en Solstice® yf hebben een hoge condensatietemperatuur en maken het mogelijk om temperatuurmetingen te doen. Dit betekent dat de dimensionering van de machine tegenwoordig gebaseerd is op de warmtebehoefte en beantwoord eveneens aan de koolbehoefte. Het is mogelijk om eenvoudigweg gebruik te maken van de beschikbare warmte die meestal niet wordt teruggewonnen en om nieuwe technische oplossingen te bieden in industriële processen". "De eenvoud van het gebruik van deze HFO-koudemiddelen stelt installateurs in staat om te werken zoals voorheen. Het is heel gemakkelijk een installatie te bouwen ". Gilles Carron, Associate Chairman van AF Energy.

 

 

EEC ( energiebesparingscertificaat )

 

 

De regeling voor energiebesparingscertificaten (EEG) is een mechanisme dat in 2006 door de Franse regering is ingesteld om te voldoen aan de verplichtingen van de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie. Het verplicht energieleveranciers (de zogenaamde "Obligated") om degenen die energie verbruiken (particulieren en bedrijven) te helpen om energie te besparen. Andere Europese landen hebben soortgelijke regelingen opgezet.

 

EOR's, ook wel energiebonussen genoemd, zijn verantwoordelijk voor de hoeveelheid energie die wordt bespaard tijdens de geschatte levensduur van de door hen gefinancierde apparatuur of renovatiewerkzaamheden: hoe groter de energiebesparing of hoe langer deze duurt, hoe groter het volume van de EOR bonus.

 

HFO
koudemiddelen
eenvoudig te implementeren

 

 

AF ENERGIE IN HET KORT:

 

    • 2016 : Oprichtings-datum
    • 25 medewerkers
    • 3 miljoen euro (2019 omzet)
    • Plaats : Sainte Hélène du Lac – Chambéry (73) - Frankrijk.
    • Activiteit: Montage van procesmachines.