SOLSTICE® L40X, het nieuwe koudemiddel met een GWP lager dan 150 ter vervanging van R-404A


Het nieuwe koudemiddel R-455A van Honeywell, een mengsel van R-1234yf, R-32 en CO2 met de handelsnaam Solstice® L40X, werd ontwikkeld om de sector van de commerciële koeling te helpen de regels voor F-gassen vanaf 2022 na te leven door koudemiddelen voor lage temperaturen met een hoog GWP, zoals R-404A, te vervangen. Vanaf 1 januari 2022 is het immers verboden om koudemiddelen met een GWP van meer dan 150 te gebruiken in hermetisch gesloten systemen voor commerciële koeling.

Een van de sectoren die de meeste gevolgen van deze nieuwe beperking zullen ondervinden, zijn fabrikanten van koelmeubels met condensing units en monobloksystemen voor stand-alone koel- en vriescellen in buurtwinkels en supermarkten.

Uit studies blijkt dat dit koudemiddel een rendementswinst oplevert van minstens 6% voor diepvries en meer dan 10% voor koelingtoepassingen, en een betere COP-waarde heeft dan R-404A. De ASHRAE rekent R-455A tot categorie A2L, met een zeer beperkt brandbaarheidsgebied (1,1% volume in de lucht), waardoor het een veel minder brandbaar product is dan de andere A2Lkoudemiddelen.

De andere beschikbare oplossingen op basis van HFK’s/ HFO’s voldoen niet aan de gebruiksvoorschriften omdat hun GWP groter is dan 150. Propaan is dan weer ongeschikt voor dergelijke systemen vanwege de volumebeperking en zijn hoge brandbaarheid (A3). Die maakt productie, transport, installatie, onderhoud en afvalverwerking duurder en houdt extra veiligheidsrisico’s voor eindgebruikers en onderhoudstechnici in. Er bestaan wel oplossingen met cascade systemen voor propaan, maar daardoor lopen de kosten voor het ontwerpen, produceren en onderhouden van de systemen op.

Ter vergelijking: R-455A is geclassificeerd als "mildly flammabl" wat een groter maximaal gebruiksvolume mogelijk maakt en fabrikanten de kans biedt om actief te zijn in marktsegmenten die een groter koelvermogen vereisen.

Verschillende grote fabrikanten van hermetische compressors hebben de afgelopen 18 maanden het rendement van R-455A al getest. Daarbij stelden zij vast dat het koelvermogen en de eidecompressietemperatuur vergelijkbaar zijn met die van R-404A, maar dat het rendement hoger ligt. De technische eigenschappen van R-455A bleken ook een goed alternatief voor R-410A in roterende en scrollcompressors, die met hogere druk werken en qua temperatuur een veel ruimer functioneringsbereik vereisen.

 

Hoewel de commerciële koeling de primaire doelgroep is, houdt dit product ook kansen in voor andere segmenten van de sector. Zo heeft R-455A een lagere eindecompressietemperatuur dan alle andere producten ter vervanging van R-410A en bereikt het condensatietemperaturen tot 80 °C. Dat opent mogelijk de deur naar de markt van de warmtepompen voor specifieke doeleinden, zoals warmwaterproductie. Honeywell is van mening dat R-455A het potentieel heeft om niet alleen R-22, R-407C, R-404A en R-290 te vervangen, maar op lange termijn ook de plaats kan innemen van R-410A en R-32.



Frost-Trol versterkt zijn milieuvriendelijke imago

Een van de eerste bedrijven die R-455A gebruiken is Frost-Trol, een Spaans bedrijf dat koelmeubels met externe of interne koeling voor de detailhandel ontwerpt, bouwt en verkoopt. Frost-Trol, dat bekend staat om zijn milieuvriendelijke oplossingen, testte R-455A in zijn stand-alone gekoelde toonbank BT Lomond, met een Embraco VNEK217U-compressor en een Carel-regelaar. Het koudemiddel R-455A (230 g) werd in een voor propaan ontwikkelde eenheid gevuld en behaalde eenzelfde koelvermogen als R-404A met een hoger rendement. Dankzij het GWP van 146 (meer dan 96% lager dan dat van R-404A) geldt voor R-455A het minimumquotum (alleen de fractie R-32 moet in aanmerking worden genomen) en is het vrijgesteld van de belastingen op HFK’s.