Super U kiest Performax LT voor zijn koelsysteem


In een Europese politieke context van beperking van de uitstoot van broeikasgassen en verlaging van het energieverbruik, is het nieuwe koudemiddel Genetron Performax LT verkozen boven de R-404A in de Super U supermarkt vlakbij Périgueux, in Frankrijk, als eerste installatie in Europa.

De Super U in Notre-Dame-de-Sanilhac is geopend sinds 9 maart 2011 en heeft er alles voor gedaan om een milieuvriendelijke supermarkt van de nieuwe generatie te bouwen.
Voor David Ponnelle, de directeur van de winkel, valt het milieuaspect binnen het kader van verantwoord leven. "Het is voor mij persoonlijk belangrijk om de planeet minder te vervuilen. Bovendien hebben we binnen Super U een afdeling die zich met milieuaspecten bezighoudt. Wij vragen ook aan professionals om voorstellen te doen." Sud Ouest Réfrigération, de onderneming die belast is met het koelgedeelte, neemt de uitdaging aan en kiest Genetron Performax LT als koudemiddel.

In eerste instantie is de koelinstallatie ontworpen voor R-404A,. Echter, na een presentatie van Performax LT door Climalife besloot Cyrille Moquelet, bedrijfsleider van Sud Ouest Réfrigération, om te kiezen voor dit nieuwe koudemiddel na goedkeuring door het ingenieursbureau.
"Ik heb in de eerste plaats voor Performax LT gekozen vanwege de beperking van het energieverbruik, maar ook voor de verminderde impact op het milieu met een GWP van 1824."

Nieuwe koelinstallatie samengesteld uit twee centrales


De Super U winkel heeft een oppervlakte van 2150 m² en is uitgerust met een koelsysteem samengesteld uit twee Profroid-koelcentrales uitgerust met de elektrische expansietechnologie van Danfoss. De positieve koelcentrale bestaat uit 5 hermetisch toegankelijke compressoren van het type Emerson Copeland D4DJ300 X, en de negatieve centrale uit 3 hermetisch toegankelijke compressoren van het type Emerson Copeland D4DL150X. Dit geheel voedt de 18 koelcellen, laboratoria en de 24 koelmeubels met verminderd verbruik van het merk Bonnet Névé (groep Epta).
De keuze voor Performax LT heeft geen enkele technische wijziging met zich meegebracht wat de leidingen, de warmtewisselaars of de compressoren betreft, behalve de standaardinstellingen bij de ingebruikname van een installatie. "De ingebruikname van de installatie hield geen veranderingen in vergeleken met R-404A", bevestigt Nicolas Machu, technicus van Sud Ouest Réfrigération.
Na het luchtledig trekken van de installatie, controle van de filters, het bijvullen van de olie (Mobil EAL 22CC) en het uitvoeren van alle veiligheidstests, werd het koudemiddel Performax LT geïnjecteerd in de vloeistoflijn van de installatie. De installatie werd uiteindelijk gevuld met 1000 kg Performax LT en alle koelposten, vitrinekasten en verdampers werden opgestart voor het instellen van de oververhitting.

Na ingebruikname werd gedurende 15 dagen een dagelijkse controle op lekdichtheid uitgevoerd op de site met behulp van een elektronische detector. De technicus benadrukt hierbij een extra pluspunt: "Performax LT is eenvoudiger te detecteren dan R-404A. De elektronische vloeistofdetector en het omgevingscontroleapparaat zijn gevoeliger voor deze vloeistof en werken zeer snel. Bij een klein lek had de detector nooit R-404A opgespoord!" In de machinekamer zijn twee omgevingscontroleapparaten geïnstalleerd overeenkomstig de geldende F-gas regelgeving.


Een winkel met vooruitstrevende technologieën om de impact op het milieu te verminderen

Naast het nieuwe koudemiddel Genetron Performax LT is de winkel uitgerust met het temperatuurcontrolesysteem RSystem voor alle voedingsproducten die zijn opgeslagen in de koelcellen en koelvitrines. Via dit besturingssysteem worden ook de koelcentrales bestuurd en dankzij een alarmsysteem wordt de installateur gewaarschuwd en worden bij problemen langdurige storingen vermeden. Alle bewakingsgegevens kunnen op afstand geraadpleegd worden via een telefoonverbinding.
In de Super U zijn alle koelvitrines gesloten om energieverlies te voorkomen.
Bovendien wordt in de winter een warmteterugwinningssysteem op de condensator gebruikt voor de verwarming van de winkel. Er is geen aanvullende weerstand.
Als laatste heeft de winkel een automatische reinigingsmachine voor de vloeren die de impact op het milieu met 98% vermindert: een machine van Tennant die 70% minder water verbruikt zonder gebruik van een reinigingsmiddel. De sanitaire risico's zijn zowel voor de gebruiker als voor de klanten beperkt, en het hechtingsvermogen aan de vloer voor de klanten die tijdens het schoonmaken hun boodschappen doen is 25% groter.


Overtuigende resultaten voor toekomstige installaties

De resultaten na de twee eerste maanden gebruik zijn een succes. De prestaties zijn goed en er werd een aanzienlijke beperking van 53% van de directe CO2-uitstoot vastgesteld. Performax LT is bovendien eenvoudiger te detecteren dan R-404A en er wordt een verlaging van 10 tot 15% van het energieverbruik verwacht, wat bijdraagt aan een extra beperking van de CO2-footprint die te wijten is aan indirecte uitstoot. Deze supermarkt is een referentie voor de verschillende spelers in de koelsector.

 

Gezichtspunt van de verschillende spelers uit de koelsector:

"Voor koeltechnici is er niet echt een verandering in het gebruik in verhouding tot een ander koudemiddel", zegt Nicolas Machu. "De gebruikelijke instellingen moeten worden uitgevoerd en de oververhitting moet worden geregeld voor een elektrische expansie of de handmatige reduceerventielen. Meer is er niet nodig voor de ingebruikname. En wat de temperatuurdaling betreft, deze is net zo snel waar te nemen in de lege meubels als met R-404A, misschien zelfs wel iets beter." Cyrille Moquelet, bedrijfsleider van Sud Ouest Réfrigération, vat het nog eens samen: "Als u uw klant een koudemiddel aanbiedt waarmee hij energie kan besparen, kan hij daar alleen maar tevreden over zijn. Daarom heb ik voor deze nieuwe installatie dit koudemiddel gekozen. Bovendien is het feit dat Performax LT een lagere GWP heeft dan R-404A een pluspunt, want de vertegenwoordigers van sommige merken zijn bijzonder gevoelig voor de impact op het milieu. Wij zijn professionals en zijn dus verplicht om de gebruiker te informeren over het geschikste koudemiddel voor zijn installatie. Zelfs met een klein prijsverschil raad ik momenteel dit product aan, omdat het technisch net zo eenvoudig te gebruiken is en vooral omdat het voor een lagere energierekening zorgt."

Volgens François Lemoine, Manager Refrigeration Sales Southern Europe van compressorbouwer Emerson, bevinden we ons nog in een evaluatiefase op het gebied van engineering, die vooraf wordt gegaan door een officiële kwalificatiefase. Het interessante van Performax voor de gebruiker is de behouden compactheid van de compressoren. De afmetingen zijn identiek, zelfs als ze met R-404A of R-22 gebruikt worden."


Genetron Performax LT is het koudemiddel dat op de toekomst is voorbereidt

"De HFO's die momenteel ontwikkeld worden zullen op termijn de HFK's vervangen met een betere capaciteit, een verhoogde efficiëntie en een lagere GWP, maar we weten nog niet wanneer deze op de markt zullen komen, verklaart Nacer Achaichia, technisch verantwoordelijke bij Honeywell. Een onbetwistbaar voordeel: deze toekomstige koudemiddelen gebruiken dezelfde bestanddelen als die we momenteel gebruiken. Omdat het om Drop In-conversies gaat, zijn de investeringen in recente machines geen verloren investeringen."
"Performax LT maakt het dus mogelijk om duurzaam om te gaan met het bestaande materiaal, zonder nieuwe wijzigingsverplichtingen voor fabrikanten van compressoren of wisselaars. Het product heeft een technisch voordeel met betere prestaties in verhouding tot R-404A en een milieuvoordeel met een lagere GWP en TEWI. Het is een ideaal koudemiddel voor o.a. de super- en hypermarkten, om door te blijven werken met gecentraliseerde lagedruksystemen die economisch gezien interessant zijn,. Terwijl het globale TEWI-milieueffect aanzienlijk wordt beperkt. Een eenvoudige en beheerste oplossing" , zegt Pierre-Emmanuel Danet, verantwoordelijk voor de technische ondersteuning bij Climalife.


Auteur : Delphine Martin

Date : 28 juin 2011