Supermarkt Intermarché van Saint-Gély stapt over op R-448A


 

 

intermarche St Gely

 

 

Om het gebruik van koudemiddelen met een hoog GWP te beperken en de koude-installaties van de klanten draaiende te houden, heeft Froid Climatisation Technique (FCT), met hoofdkantoor in Velaux in Bouches-du-Rhône, Solstice® N40 (R-448A) gekozen ter vervanging van R-404A van de bestaande koudeproductie met directe expansie.

 

 

Daarom vertrouwde de Intermarché van St Gély, nabij Montpellier, de omschakeling van zijn koudeproductie die eerst op R-404A werkte, toe aan FCT, specialist in koeling en energiebeheer.
De winkel met een oppervlakte van 3600 m2 wordt onder andere gevoed door een positieve en een negatieve centrale om aan de koelbehoefte van verse of diepvriesproducten te voldoen.
FCT is zich bewust van de wettelijke beperkingen en de marktontwikkelingen en adviseerde daarom zijn klant om tijdens het onderhoud van de installaties over te stappen naar een koudemiddel met een lagere GWP. Omdat er eind 2017 onzekerheid bestond over de beschikbaarheid van R-404A, wilde men haast maken met het ombouwen van de bestaande installaties naar een eenvoudig en snel te implementeren koudemiddel.
Corentin Bonnec, filiaaldirecteur van FCT in Vendargues, is erkend om zijn know how en expertise op het gebied van het beheer van ombouw en implementatie van Solstice® N40. Hij is al bij verschillende ombouwen van R-404A naar R-448A betrokken geweest en wist Grégory Lopez, directeur van de Intermarché van St Gély, gerust te stellen en optimaal te begeleiden bij de ombouw van deze installaties.

 

 

Een vernevelingssysteem voor de warmtewisselaars

 

 

adoucisseur eauNa onderzoek van de installatie stelde de heer Bonnec vast dat de ombouw haalbaar was. Wel gaf hij aan dat de warmtewisselaars ,die al gering in omvang waren, geen optimale werking konden waarborgen. Om deze beperking het hoofd te bieden en vanuit de wens om het bestaande materiaal te behouden, installeerde FCT een vernevelingssysteem dat in werking treedt zodra de buitentemperatuur boven 37°C gaat.

 

Om kalkafzettingen op de condensatorkleppen en verstoppingen van de buizen te voorkomen, is het vernevelingscircuit voorzien van een waterverzachter, die ervoor zorgt dat de waterhardheid stabiel blijft op 7.

 

 


Een ombouw in twee stappen


centrale FCTOm de sluiting van de winkel tijdens de werkzaamheden te vermijden, plande Guillaume Allard, zaakgelastigde bij FCT, de operatie over twee nachten (één nacht per centrale).
Per nacht was een team van 2 technici nodig en de werkplaats moest worden voorbereid.
De koelvitrines hoefden niet te worden leeggehaald, ze konden op de juiste temperatuur worden gehouden door onmiddellijk na sluitingstijd blokken droogijs te plaatsen.


De positieve koudegroep, bestaande uit 4 Bitzer-compressoren, werd als eerste aangepakt. Dankzij de verpakkingen van Climalife, die voorzien zijn van een tweefasenkraan, kon tot een push-pull recuperatie worden overgegaan om de recuperatietijd zo veel mogelijk te beperken. Het circuit werd vervolgens gevuld met R-448A en werd daarna opnieuw opgestart.
De volgende dag was de negatieve koudegroep aan de beurt. Ook deze bestond uit 4 Bitzer-compressoren, dezelfde procedure kon worden gevolgd. FCT is zeer vertrouwd met deze manier van werken, het behoort tot hun expertise en alles verliep heel vlot.

 

 

case study FCT

De oplossing

 

Solstice® N40, het nieuwe koudemiddel ter vervanging van R-404A

 

Ter herinnering: met ingang van 1 januari 2020 verbiedt de F-Gas-regelgeving het herstellen of onderhouden van koelinstallaties, met name die voor commercieel gebruik, die HFK’s bevatten waarvan het GWP ≥ 2500 is en de vulling 40T. CO2-equivalent (bijvoorbeeld 10,19 kg R-404A). Dit verbod is niet van toepassing op geregenereerde of gerecycleerde HFK’s afkomstig uit dezelfde installatie.


Solstice® N40 (R-448A) voldoet aan deze wettelijke vereiste met een GWP van 1387. Dankzij de thermodynamische kenmerken is het mogelijk om de installaties eenvoudig om te bowen van R-404A / R-507A en bovendien de energie-efficiëntie van de systemen te verbeteren. Wereldwijd zijn er al meer dan 10.000 installaties succesvol omgebouwd.

 

Getuigenis

 

“Ons doel is om onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden bij een betrouwbare en zuinige milieu-aanpak en dit zo duurzaam mogelijk” aldus Corentin Bonnec, filiaaldirecteur bij Froid Climatisation Technique (FCT).

 

Corentin Bonnec en Guillaume Allard bevestigen dat ze “geen bijzondere problemen hebben opgemerkt tijdens deze ombouw naar R-448A”. Het regelsysteem Danfoss van de installatie is ingesteld op basis van het nieuwe koudemiddel. “Er is rekening gehouden met de instelpunten, maar deze zijn gebaseerd op de gemiddelde temperatuur om de glide van Solstice® N40 te compenseren”, aldus de heer Bonnec.