Terugwinning en regeneratie van R-22 voor een aardoliebedrijf in Hongarije.


Industriele koeling
De onderneming Climalife, gevestigd in Budaors in de omgeving van Budapest, biedt een complete oplossing voor de verwerking van koudemiddelen aan een aardoliebedrijf, in samenwerking met Climalife Belgium. De erkenning en de know-how maken het verschil.
 In maart 2010 start het grootste aardoliebedrijf van Hongarije (raffinaderij) een offerteaanvraag voor het opnieuw beproeven van de opslagtank butaan-propaan in Algyö en de verandering van de koelinstallatie die de opslagtank koelt. Hut bedrijf dat op het project antwoordt neemt contact op met Climalife voor een offerte betreffende het elimineren van de R-22 die wordt teruggewonnen in het systeem.

Climalife Hongarije is erkend en gecertificeerd voor de verwerking van halogeenvloeistoffen sinds 2010 en biedt een meer globale oplossing. Buiten de valorisatie van het afval omvat de oplossing het aftappen / terugwinnen op de site, ter beschikking stellen van specifieke materialen en vaten, de traceerbaarheid van de vloeistof, de regeneratie en competent personeel voor de uitvoering.

Hett aardoliebedrijf accepteert deze milieu-oplossing en vertrouwt de bouwmeester de zorg voor de uitvoering van het project toe in samenwerking met Climalife.


Het aardoliebedrijf accepteert deze milieuoplossing en vertrouwt de bouwmeester de zorg voor de uitvoering van het project toe in samenwerking met Climalife. De eerste etappe bestaat uit het opnemen van een koudemiddelmonster uit de installatie om per chromatografische analyse te bepalen of de R-22 wel of niet vervuild is. Niet elke teruggewonnen vloeistof kan geregenereerd worden, dit hangt af van zijn samenstelling. Een mengsel van verschillende koudemiddelen kan niet worden geregenereerd, eliminering is dan verplicht en de kosten hiervoor zijn hoger, een economisch probleem als de hoeveelheden groot zijn.

De chromatografische analyse toont aan dat de vloeistof in de installatie uitsluitend R-22 bevat. In juli 2010 vindt de interventie plaats. Om deze operatie uit te voeren roept Climalife de hulp in van zijn filiaal in België, voor het gebruik van een hoog debiet terugwinningmachine, die ontworpen is door hun technische dienst, om te voldoen aan de behoeften van de industrie. De hoeveelheid vloeistof in de installatieis moeilijk nauwkeurig te bepalen op dit oude systeem, 10 vaten van 900 liter worden op de site geleverd en een weegschaal, een pneumatische pomp, een mobiele luchtcompressor en industriële slangen. Het terugwinnen begint op een bijzonder warme dag (35°C). De Belgische/Hongaarse medewerkers - Freddy de Witte, Sándor Gyri et László Juhász verzamelen het koudemiddel R-22 in vloeibare fase met behulp van de pneumatische pomp. Ze vullen vijf vaten. Vervolgens verzamelen ze het resterende product in gasfase door het onder de atmosferische druk te brengen dankzij deze terugwinmachine.

In deze hitte en ondanks het grote vermogen van de machine, moeten de mensen van Climalife tegelijkertijd een schaduwsysteem plaatsen en water over de vaten verstuiven om te voorkomen dat de druk in de verpakkingen stijgt, wat het terugwinnen zou verhinderen. Er worden nog twee vaten gevuld met vloeistof. In tweeënhalve dag wordt meer dan 5 ton teruggewonnen en vervoerd door een erkende vervoerder voor gevaarlijke stoffen, naar de Climalife site in Kakucs.
De traceerbaarheid van het afval wordt verzekerd door het BSC, waarvan een exemplaar aan de vervoerder wordt overhandigd, één aan Climalife en na verwerking van de vloeistof wordt geretourneerd aan het aardoliebedrijf,
volgens de regelgeving. De ontmanteling van de koelinstallatie zonder uitstoot van R-22 is met succes voltooid.

De hoeveelheden R-22 zijn volgens de regels geregenereerd en opnieuw op de markt gebracht onder de naam R-22T. Een geslaagde samenwerking tussen de verschillende spelers die hun engagement ophet gebied van milieubescherming hebben getoond door het gebruik van een optimale oplossing voor de regeneratie en niet de elimineringvan een vloeistof zoals voorafgaand aan het project voorzien was.