Thermiafred–Veritas–Climalife: een drievoudige vertrouwensrelatie


INSTALLATEUR THERMIAFRED ONTWIKKELT EEN ALGEMENE STRATEGIE VOOR HET VERKLEINEN VAN DE CO2-VOETAFDRUK VAN VERITAS, EEN ECOLOGISCHE SUPERMARKTKETEN MET 57 VESTIGINGEN IN 29 STEDEN

De relatie tussen Thermiafred,Veritas en niet te vergeten Climalife, is een mooi voorbeeld van een historisch gegroeide vertrouwensrelatie zowel op het gebied van duurzaamheid als van capaciteit, verstandhouding, verwachtingen, doelstellingen... 
 
Installateur Thermiafred heeft met oprichter en directeur Carles Albert meer dan 25 jaar ervaring in huis en werkt al sinds het begin nauw samen met Climalife Friogas.

 

 

Carles Albert legt uit: "Ons bedrijf is opgericht om innovatieve oplossingen te bieden voor koeltoepassingen in voedsel- of industriële processen. Om een volledige dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij meerdere systemen ontwikkeld met nieuwe energiebesparende technologieën."

 

 

 

Veritas is een ecologische supermarktketen voor levensmiddelen die vijftien jaar geleden is opgericht door vier Catalaanse families en heeft ondertussen 57 vestigingen in 29 steden in Spanje en Andorra. Veritas vertrouwde op Thermiafred om de doelstelling te verwezelijken  zuiniger met het milieu om te gaan en te innoveren, daarbij rekening houdend met energie-efficiëntie op het gebied van koeling.


 

 "Wij ontwerpen nu wat wij de supermarkt van de toekomst noemen", legt Anna Badía uit, verantwoordelijke duurzame ontwikkeling bij Veritas. "Daarvoor moeten wij garanderen dat onze betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling doorsijpelt in alles wat wij doen, van de productie van schroeven tot de lampen die we gebruiken".

 

 Gedreven door een gezamenlijke wens om de beste oplossingen te vinden en zo de toekomst van de huidige en toekomstige generaties te verzekeren, werken de drie bedrijven op een natuurlijke wijze samen met één doel voor ogen: een algemene strategie ontwikkelen voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk in de koelsector, een strategie die uit drie pijlers bestaat.

 

 

 

Nieuwe winkels en renovaties

 

 

 

 In vier supermarkten wordt al gebruik gemaakt van R-450A (Solstice® N13) en ook in de nieuwe winkels worden installaties met deze vloeistof afgevuld. Bij de installaties die op R-134a werken, wordt deze geleidelijk vervangen door R-450A, zodat het GWP met meer dan de helft wordt verminderd.

 

Bovendien wordt R-448A gebruikt bij het renoveren van de installaties die momenteel met R-404A zijn geladen, wat de CO2-voetafdruk eveneens met 60% zal verkleinen.

 

 

"We hebben gekozen voor R-450A, want dit vermindert het GWP met meer dan de helft ten opzichte van R-134a, waarbij de gevolgen voor het milieu zo beperkt mogelijk worden gehouden dankzij de vermindering van de uitstoot van tonnen CO2-equivalent»", legt Carles Albert uit.

 

“ Dit is vooral een bevestiging van het milieubewustzijn dat Veritas kenmerkt, dat bijvoorbeeld al meer dan tien jaar bio-afbreekbare, in plaats van plastic zakken gebruikt", aldus de directeur van Thermiafred.

 

 

Milieubewustzijn

 

 

Dit bewustzijn is het echte uitgangspunt van de samenwerking tussen Thermiafred, Veritas en Climalife: "Wij hebben de aanbevelingen van Climalife ter harte genomen en denken dat Solstice® N13 het beste koudemiddel is dat men kan gebruiken", legt Carles Albert uit. “Het is momenteel het goedkoopste koudemiddel op de markt, maar Veritas gebruikt het al meerdere jaren, onafhankelijk van de prijs. Hoewel deze omschakelingsoperatie de kosten verhoogt, is er bijna onmiddellijk een investeringsrendement, want de systemen leveren betere prestaties met een hogere energie-efficiëntie".

 

 

 

Behoud van de koudeketen

 

 

 De winkel in het voetgangersgebied in het centrum van Lérida was in september 2017 één van de eerste die van R-450A gebruik kon maken. Daarna waren die in het centrum van Pamplona en in het winkelcentrum L'Illa Diagonal in Barcelona aan de beurt.


De nieuwe installaties met R-450A en de conversies zijn door Carles Albert perfect gepland en bestudeerd. Dankzij zijn jarenlange ervaring garandeert de installateur een maximale duurtijd van één à twee dagen voor het vullen en in werking stellen van de nieuwe installaties. Bij renovaties is dat zelfs minder dan drie uur. De koudeketen wordt zo niet negatief beïnvloed.


Omdat de vestigingen van de Veritas-winkels allemaal anders en van verschilldende grootte zijn, moet bij de projecten maatwerk worden geleverd. Thermiafred bekijkt de situatie dus van geval tot geval. Toch kunnen zij een tarieflijst leveren op basis van de voorzieningen die normaal gesproken in de Veritas-winkels worden geïnstalleerd:


- Koelcentrale: compressors, frequentieschakelaar, scheidings- en verzamelreservoir van hogedrukolie.
- Vloeistofreservoir met opto-elektronische niveaudetector.
- Luchtcondensor met axiale ventilatie of centrifuge en met frequentieschakelaar.
- Koelvermogens schommelend tussen 13,5 en 19,5 kW.
- Gemiddelde koudemiddelafvulling van bijna 40 kg.
Installatie in het logistiek centrum van Veritas in Lliçá d’Amunt, Barcelona.

 

 

 

Terugwinning en beheer van afval

 

 

 

Veritas en Thermiafred zijn het ook eens over het recycleren van de koudemiddelen : "We halen de koelgassen uit de installatie met behulp van een terugwinningmachine en doen deze in speciale terugwinningflessen die door onze afvalbeheerder worden geleverd. Vervolgens vernietigen we deze en leveren hiervoor het bijbehorende wettelijke certificaat, ofwel hergebruiken we het soms tijdens reparaties of voor de vervanging van elementen in het systeem. De hoeveelheid varieert afhankelijk van de grootte van de installatie, maar het gaat om ongeveer 50 kg per centrale".


 

Nieuwe constructie met R-450A Groot
Klein
Koelcapaciteit           148,5 kW 15,5 kW
Condensatiecapaciteit      211,5 kW  23 kW
Compressors       3 Bitzer 6FE_ 44Y 2 Bitzer 4DES-5Y
Hoeveelheid koudemiddel         200 kg 37 kg
Soort en hoeveelheid olie    20 Liter BSE-32 4 Liter BSE-32
Verdampings-/condensatietemperatuur -10/45°C -10/45°C
Verdampings-/condensatiedruk   0072/9,62 bar 0,83/9,62 bar
Massadebiet        3 273 kg/h 435 kg/h
Energieverbruik 51 kW 6,9 kW

 

 

 

 "We hebben de gebruiksinstructies van het nieuwe koudemiddel nauwgezet opgevolgd en toegepast, zowel de installateur als de klant zijn tevreden over de resultaten en de efficiëntie." Carles Albert, directeur van Thermiafred.

 

 

 

  "Thermiafred en Veritas hebben vanaf het begin ingezet op een vermindering van de CO2-voetafdruk door te kiezen voor een vloeistof met een kleiner GWP, ook al toen dit nog niet zo leefde en het nog geen principekwestie was. Zij hebben niet afgewacht tot de prijs tot de laagste op de markt behoorde, met een lage belasting, zoals dat nu het geval is." Jesús Gutiérrez, Directeur des ventes de Climalife Friogas.

 

 

 

"Gezondheid primeert voor ons altijd, op alle gebieden en in elk opzicht. We hebben zelfs ons eigen programma met recycleringscentra en verenigingen die het gebruik van vervallen producten bevorderen."
Vanesa Solana, Responsable du centre Veritas Dr Fleming de Lleida.