Recuperatie van niet-brandbare koudemiddelen Tijdelijke opvangcontainer

Wordt ter beschikking gesteld. Voor het tijdelijk leegmaken van systemen alvorens de installatie opnieuw te vullen.

Bijbehorende documenten ( 0 )

Product Verpakking

754

Tijdelijke opvangcontainer
930 l +