Toelatingen en certificeringen


 

        

CREALIS, 100% filiaal van de Dehon Groep is gespecialiseerd in diensten en techniek en levert diensten aan Climalife-klanten. Crealis beschikt over het capaciteitsattest met nummer 183545 voor activiteiten die geklasseerd zijn in categorie 1 volgens bijlage II van het Besluit van 30 juni 2008. 

 

De vestigingen van Crealis zijn erkend en geclassificeerd als milieuvriendelijke sites volgens de bepalingen van de afvalsector voor ophaling, inzameling, sortering en verwerking.  

 

Onze vestigingen beschikken over gekwalificeerd en bevoegd personeel voor alle activiteiten, dat wordt opgeleid in (onder andere) het dragen van isolerende ademhalingsapparatuur, de omgang met blusapparatuur, het werken op hoogten, het bedienen van vorkheftrucks, kranen en laadbruggen. Om deze activiteiten uit te voeren zorgen we ervoor dat ons personeel de juiste opleidingen volgt. De operators worden opgeleid in het omgaan met chemische gevaren en zijn houder van een bekwaamheidsattest in de omgang met gefluoreerde broeikasgassen (F-Gas-verordening).  

 

Een bekwame adviseur inzake transportveiligheid staat onze logistieke dienst met raad en daad bij in het transport van gevaarlijke stoffen.  

  
 Naargelang de vestiging voert CREALIS o.a. de volgende activiteiten uit:
 
- verzamelen, opslaan en sorteren van afvalstoffen,
- verpakken, regenereren en opslaan van CFK, HCFK, HFK, HFO en halonen,
- samenstellen en opslaan van energiedragers en op basis van MEG, MPG, Bio PDO. 
 
CREALIS is ISO 9001 gecertificeerd: 2008.
Certificaatnummer: 6001530. 
 

 • Industriële site van Bergen op Zoom (Nederland)

 

Crealis Nederland B.V. voert zijn activiteiten uit conform de WABO-vergunning die in juni 2011 door de provincie Noord-Brabant werd toegekend.  

Eco-Collect BV is de milieudienstverlener van Climalife.  

 

• Industriële site van Sint-Niklaas (België): Cogal Belgium  

 

Exploitatievergunning Vlarem II, klasse I.  

  

Industriële site van Bry-sur-Marne (Frankrijk, 94)

 

CREALIS voert zijn activiteiten uit volgens het prefectorale exploitatiebesluit nr. 2005/2795 van 03/08/2005.

 

Industriële site van Saint-Priest (Frankrijk, 69)  

 

CREALIS voert zijn activiteiten uit volgens het prefectorale exploitatiebesluit afgeleverd op 8 november 2007 door de prefectuur van Rhône.

CREALIS heeft ‘Responsable Care'-charter ondertekend op 17 oktober 2008 en in dat opzicht is de site van Saint-Priest beoordeeld volgens de ESAD III-referentie.

De medewerkers zijn bevoegd verklaard door APAVE om periodieke controles uit te voeren van vervoerbare uitrustingen onder druk van het flestype (kleiner dan 150l). 

 

• Industriële site van Servon-sur-Vilaine (Frankrijk, 35)  

 

CREALIS is onderworpen aan declaratie met controle, rubriek 1136 en 2718.  

 

• Industriële site van Pierrelatte (Frankrijk, 26)

 

SODEREC voert zijn activiteiten uit volgens het prefectorale autorisatie- en exploitatiebesluit nr. 2011 143-0006 van de prefectuur van Drôme.