Tournus Equipement, de 1e Franse fabrikant van professionele keukens, gebruikt nu Solstice® L40X voor zijn ingebouwde koelgroepen


 

 

R-455A: de lange termijnoplossing met zeer geringe milieu-impact (GWP < 150), uitstekende betrouwbaarheid en een beter prestatiecoëfficiënt.

Tournus Equipement, Europees marktleider met zijn gevarieerd aanbod in benodigdheden voor de industriële keukensector en klantgerichte ondersteuning, heeft 270 werknemers in dienst en behaalde in 2017 een omzet van 50 miljoen euro. De onafhankelijke groep is sinds ruim een eeuw gevestigd in Tournus, maar heeft in 2016 zijn vleugels uitgeslagen naar Engeland met de aankoop van de onderneming CED (Catering Equipement Design).

 

De fabrikant van roestvrijstalen horeca benodigdheden voor professioneel gebruik is zeer toonaangevend en dynamisch in zijn branche. Zo worden de werknemers actief aangemoedigd om nieuwe oplossingen te bedenken die afgestemd zijn op de behoeften van de klant. Vragen van klanten worden allemaal op projectbasis behandeld door het eigen onderzoeksbureau van de onderneming. "Innovatie, continue inspanningen en energie-efficiëntie zijn belangrijke groeihefbomen voor de onderneming", benadrukt de heer Philippe Jaunard, verantwoordelijke kwaliteit & milieu bij Tournus Equipement, "en dat is al heel lang zo…"

 

 


Energie-efficiëntie: een indicator die volledig is opgenomen in het ontwerp van de apparatuur

 

 


Tournus Equipement besloot om vanaf 2008 zijn zelfbedieningslijn volledig te herzien om het stroomverbruik van de apparatuur te verminderen. Een industriële gok die tot een goed einde wordt gebracht met de introductie van een nieuw OREO2-gamma waarmee de energierekening 20% lager uitvalt door de verbetering van de isolatie en de luchtstromen.

 

 

 

Dat percentage zou zelfs tot 40% kunnen opgetrokken worden door samen met de eindklant meer aandacht te besteden aan het gebruik van het product. "We hebben elektronische kaarten ingebouwd voor bijvoorbeeld een uitgestelde start", legt de heer Franck Boisselon, labo-verantwoordelijke ons uit. Het doel van dit nieuwe gamma is ook om "De gebruiker te helpen correct te handelen om energie te besparen. Het koelgedeelte van de apparatuur was tot op heden nog niet aangepakt. Uit de koolstofbalans van het bedrijf bleek wel dat de koudemiddellen in totaal 7% van de uitstoot van broeikasgassen uitmaakten maar er waren toen weinig alternatieven, behalve R-134a met andere prestaties of R-290 met weinig beschikbare groepen . Bovendien moest het probleem van de ontvlambaarheid ervan worden aangepakt", verklaart Philippe Jaunard.

 

 


2015: de fabrikant slaat een andere weg in. Welk koudemiddel kiezen?

 

 

De opkomst van F-Gas versnelt de zoektocht naar koudemiddellen met een lange-termijn oplossing om de problemen met R-404A aan te pakken en de negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen.

 

Tournus Equipement , altijd alert voor nieuwe technologieën, ontdekt in september 2015 de in ontwikkeling zijnde vloeistof HDR-110 op de door Climalife in Lyon georganiseerde dag over energie-efficiëntie. De koelvloeistof die tegenwoordig door Honeywell wordt verkocht onder de handelsnaam Solstice® L40X met ASHRAE-codenaam R-455A heeft de volledige aandacht van Philippe Jaunard. Zowel het zeer lage GWP dat volledig in overeenstemming is met het verbod van 2022 op F-Gas als de geringe ontbrandbaarheid van het produkt spreken hem ten zeerste aan.

 

De eerste tests worden gedaan in het laboratorium van de fabriek in Tournus in nauwe samenwerking met producent Honeywell en Pierre-Emmanuel Danet, verantwoordelijke technische ondersteuning bij Climalife.

 

Onder leiding van Franck Boisselon wordt een projectteam opgericht die de thermodynamische eigenschappen van de vloeistof valideert en een risico analyse uitvoert om het A2L-kenmerk van R-455A goed te keuren.

 


Kwalificatie van R-455A op basis van een risicoanalyse

 

Omdat het moeilijk is om zich te beroepen op de norm EN 60335-2-89 inzake de veiligheid van commerciële vriestoestellen die een vulling van meer dan 150 g verbiedt voor dit type vloeistof, richt Tournus Equipement zich tot de externe instelling LCIE Bureau Veritas. Het doel is om de maximale koelmiddelvulling vast te stellen, gebaseerd op de ontvlambaarheid van de vloeistof, het risico van elektrische vonken en de inhoud van de ruimte waarin de apparatuur staat opgesteld. De koelvitrines met 3 niveaus van gehard glas van het OREO2-gamma en de uitstalvitrines van het IDECO2-gamma hoeven na de tests niet te worden aangepast. Alleen het reduceerventiel R-404A wordt vervangen door een reduceerventiel R-407F om rekening te houden met het temperatuurtraject van de koelvloeistof in afwachting van de ontwikkeling van de componenten van R-455A. Roll-Fresh is een mobiele koelkast die voorzien is van een "hermetisch afgesloten unit" en onderaan uitgerust met ventilatie aan de achterkant om zowel de stabiliteit van het apparaat te waarborgen als te voorkomen dat er warme lucht in de gekoelde ruimte terechtkomt wanneer de deur open gaat. Dit wordt momenteel op punt gezet om de risico's van ontvlambaarheid te beperken en te voldoen aan de vastgestelde eisen. De publicatie van de norm EN378 in 2017 versterkt het standpunt van de fabrikant en valideert de toegestane vulhoeveelheid. Tournus kan overwegen om zijn nieuwe apparatuur op de markt te brengen dankzij zelfcertificering op basis van talloze uitgevoerde tests. 
 

R-455A: het beste compromis tussen prestaties en veiligheid
 
 
Solstice® L40X heeft dezelfde thermodynamische eigenschappen als R-404A wat betreft de stuwingstemperatuur, met een lager stroomverbruik (-10%) en dezelfde prestatiecoëfficiënt (COP) als R-290. "Bovendien ligt de ontvlambaarheidsgrens van R-455A 11 keer hoger dan die van propaan", benadrukt Philippe Jaunard. Jean De Bernardi, European Technical Manager – EMEAI LGWP Refrigerants bij Honeywell preciseert: "de onderste ontvlambaarheidsgrens (LFL) van R-455A is relatief hoog, namelijk 11,8% (431 gr/m3). De minimale concentratie van het product moet in de lucht bereikt worden om een potentieel ontvlambaar gasmengsel te bekomen (en alleen als tegelijkertijd ook aan de overige relevante voorwaarden wordt voldaan). De bovenste ontvlambaarheidsgrens (UFL) is 12,9% (462 gr/m3). Dat betekent dat het potentieel ontvlambare concentratiebereik (het verschil tussen de LFL en de UFL) slechts 1,1% is. Waneer het gasmengsel met de lucht begint te branden, verandert de samenstelling daarvan onmiddellijk en komt de concentratie van deze koelvloeistof buiten het ontvlambaarheidsbereik. Het is eigenlijk een zelfblussend product". Dit voordeel was voor Tournus Equipement doorslaggevend ten opzichte van de alternatieven op de markt, de koolwaterstoffen.
 
 
 
Sinds januari 2018 werden er meer dan 500 apparaten verkocht
 
Deze lange termijnoplossing valt zeer goed in de smaak bij de klanten van Tournus Equipement, die in hun lastenboek steeds vaker vragen naar koudemiddelen met een beperkte milieu-impact. Het verkoopteam van de fabrikant investeert veel tijd in het informeren en opleiden van de markt om Solstice® R-455A toe te passen in nieuwe installaties. Tournus Equipement is erg dankbaar voor de ondersteuning van Climalife en Honeywell voor deze technologische doorbraak die in goede samenwerking verloopt en op professionele wijze gecoördineerd wordt door Antoine Chakar, verantwoordelijke OEM bij Climalife.
 
 
 
"Het alternatief Solstice® L40X is voor ons het beste compromis dat momenteel op de markt beschikbaar is. Vergeleken met propaan, een ontvlambare en explosieve vloeistof, voldoet R-455A aan onze criteria: betrouwbaar, veilig, hoge prestaties en milieuvriendelijk", aldus Philippe Jaunard.

"De zeer geringe ontvlambaarheid heeft onder meer als voordeel dat we geen specifieke ATEX-maatregelen hoeven te nemen, in tegenstelling tot vloeibare koolwaterstoffen. Voor ons zijn deze kosten niet verwaarloosbaar in de productie van apparatuur en maken ze het mogelijk om te besparen. Het is beter om de ventilatie te verbeteren, van kappen te voorzien of te beschermen."
onderstreept Franck Boisselon.

 

TOURNUS EQUIPEMENT
 

Tournus Equipement werd opgericht in 1910 en is de eerste Franse fabrikant van roestvrijstalen apparatuur voor professionele keukens en viskramen.
De omvang van het gamma en de geproduceerde hoeveelheden maken de fabriek, gesitueerd in Tournus in de Bourgogne, tot één van de grootste en modernste van de sector.
Voor de industriële keukensector produceert Tournus Equipement verwarmingsovens, temperatuurhandhavingskasten, roestvrijstalen meubilair: tafels, meubels, spoelbakken, trolleys, erwarmingsmeubilair, koelmeubilair, alsook stellingen en in- en uitlooptafels voor vaatwasmachines.
Op het gebied van maaltijddistributie telt Tournus Equipement 25 jaar ervaring met het produceren van zelfbedieningslijnen. De  afgelopen 5 jaar werden er meer dan 2.000 vervaardigd.