Trane® maakt gebruik van de Solstice®-technologie om innovatie op het gebied van koeling en verwarming te stimuleren


 

 

 Gezien de wereldwijd groeiende vraag naar steeds efficiëntere producten ter vermindering van het energie- en hulpbronnenverbruik, zetten in koeling- en verwarmingstechnieken  gespecialiseerde bedrijven in op systeemontwerp waarin veiligheid, prestaties en een lager milieueffect zijn geïntegreerd.

 

 

 

Trane® is zo'n bedrijf. Het loopt voorop bij het benutten van de voordelen van Solstice® koudemiddelen met een laag aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential - GWP) van Honeywell, om een nieuwe generatie HVAC-R-systemen te ontwikkelen waarin koudemiddelen zoals R-134a die worden uitgefaseerd volgens de F-gasverordening, worden vervangen.

 


Dankzij de samenwerking met Honeywell heeft Trane® nieuwe systemen voor proceskoeling- en -verwarming kunnen ontwerpen die een laag milieueffect combineren met betere prestaties. Dit omvat de lancering van CITY, een nieuwe serie compacte producten voor koeling en verwarming voor kleine commerciële gebouwen waarbij Solstice® ze kan worden gebruikt met schroefcompressortechnologie.
In het kader van de in 2014 genomen klimaatveranderingsverbintenissen, beloofde het bedrijf 35% reductie van de broeikasgasvoetafdruk van de eigen activiteiten tegen 2020. Om dit doel te bereiken, beoogde het bedrijf een verhoging van 10% van de energie-efficiëntie ten opzichte van de 2013-baseline. Dit doel werd twee jaar eerder dan gepland bereikt.

 

 

"Door gebruik te maken van de Solstice-technologie van Honeywell hebben we oplossingen gemaakt die de prestaties voor klanten verbeteren en tegelijk het milieueffect van koudemiddelen tot een minimum beperken." Erik Van Oossanen, Portfoliomanager, Applied Chillers Europe Trane®

 

 

 

 

De behoeften

 

 

 

 • Koudemiddelen met een laag GWP identificeren die aan de strenge eisen van het EcoWise-productportfolio van Ingersoll Rand voldoen, waarmee klanten hun broeikasgasvoetafdruk kunnen verkleinen en geld kunnen besparen zonder in te boeten aan prestatie en veiligheid.

 

 

 • De geselecteerde koudemiddelen met succes integreren in nieuwe productontwerpen om gelijkwaardige of betere prestaties te garanderen dan vroegere koudemiddel-chiller combinaties.

 

 

 • Koudemiddelen gebruiken die niet alleen de prestaties verbeteren, maar ook veilig in gebruik, niet giftig en niet brandbaar zijn*.

 

 

 • Klanten behoeden voor steeds verder oplopende kosten gelieerd aan de uitfasering van HFK-koudemiddelen volgens de F-gasverordening, zoals R-134a.

 

*Solstice ze is niet ontvlambaar onder 30°C.

 

 

 

 

De oplossing

 

 

 

 • Trane® maakt op grote schaal gebruik van de nieuwe generatie HFO-koudemiddelen voor zijn  systemen voor koeling en verwarming. In 2014 schreef Trane® Solstice® zd (R-1233zd), met een GWP van 1, voor zijn ECTV centrifugale chillers voor en integreerde in 2016 Solstice® ze (R-1234ze), met een GWP lager dan 1, in chillers met schroefcompressoren en met  magneetlagertechnologie en water/water-warmtepompen.

 

 • In 2018 kwam het bedrijf met een baanbrekende innovatie. Het benutte het potentieel van  Solstice® ze om de gebruiksomstandigheden uit te breiden binnen het capaciteitsbereik van  scrollcompressoren, om zijn nieuwe compacte CITY-serie voor koeling en verwarming met  schroefcompressoren te maken.

 

 • Er kan nu -12°C voor proceskoeling worden geleverd en 80°C voor verwarming.

 

 

 

 

De voordelen

 

 

 

 

 • Meer rendement voor Trane® chillers en warmtepompen, meer mogelijkheden voor productontwerp, waaronder de nieuwe CITY-serie HVAC-R-producten.

 

 

 • Verbeterde prestaties van de systemen in gevestigde markten, waaronder toepassingen in datacenters, en nieuwe producten voor verwerkende bedrijven die gebruik maken van negatieve temperatuurtoepassingen, zoals de voedingsmiddelen- en drankensector, waarbij natuurlijke koudemiddelen die belangrijke risicobeperkende systemen vereisen worden vervangen.

 

 

 • Heeft bijgedragen aan het verbeteren van de algehele efficiëntie, wat een verlaging van de totale eigendomskosten mogelijk maakt.

 

 

 • Veilige en betrouwbare milieuvriendelijke oplos-singen met een GWP van bijna nul als alternatief voor natuurlijke koudemiddelen, zonder de inherente veiligheidsrisico's.

 

 

 • Heeft de deur geopend voor innovatie van systemen voor proceskoeling en verwarming, waarbij de capaciteit aan beide zijden van het spectrum werd uitgebreid van 150 kW naar 2 800 kW wat de introductie van nieuwe chillers met schroefcompressoren en warmtepompsystemen mogelijk maakte.

 

 

 

 

CITY Innovatie

 


Trane® heeft altijd een voortrekkersrol vervuld op het gebied van milieubeheer door gebouweigenaren te helpen hun milieudoelstellingen te bereiken zonder hierbij de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de veiligheid in het gedrang te brengen. Trane® heeft nu een nieuwe HVAC-serie ontwikkeld voor kleinere gebouwen die een nieuw marktsegment opent.
Tot nu toe waren er nog geen scrollcompressoren voor een koudemiddel met een GWP lager dan 1, die de vereiste capaciteit konden leveren. Echter, dankzij Solstice® kon Trane® zijn nieuwe compacte CITY-oplossingen voor koeling en verwarming gebaseerd op de schroefcompressortechnologie lanceren, met producten van 150 kW – 400 kW.

 


Er zijn drie CITY-concepten :

 

 •     CITY Comfort : chiller voor kleine stadsgebouwen - het systeem past in een standaardlift om de installatie te vergemakkelijken.

•    CITY Booster : een warmtepomp voor waterbronnen op 5-30°C, waaronder stadsverwarmingssystemen en afvalwater, die warm water tot 80°C levert, voorheen 67°C.


•     CITY Process : speciaal ontworpen voor proceskoeling tot -12°C (vooral levensmiddelen en dranken), zonder het risico van toxiciteit en ontvlambaarheid van "natuurlijke" koudemiddelen.

 

 

 

 

 

Met zijn nieuwe serie CITY heeft Trane® een nieuw HVAC-product gemaakt dat het capaciteitsbereik van schroefcompressortechnologie vergroot dankzij de toepassing van Solstice® ze.
Met deze configuratie kan warm water tot 80 °C worden geleverd, zodat gebouweneigenaren het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen terugdringen.

 

 

«Het gebruik van R-1234ze is geheel in lijn met onze klimaatveranderingsverbintenissen en ondersteunt tegelijkertijd de duurzaamheidsinitiatieven van onze klanten. In 2014 deed Ingersoll Rand publiekelijk de toezegging om de energie-efficiëntie te verhogen en de broeikasgasemissies (BKG) met betrekking tot haar activiteiten en producten te verminderen. Het gebruik van koudemiddelen met een laag GWP is heel belangrijk om deze milieudoelstellingen te bereiken en ook om onze klanten te helpen hun eigen doelstellingen te behalen. » Erik Van Oossanen, portfoliomanager, Applied Chillers Europe, Trane®

 

 

 

 

Het voordeel van Solstice®

 


Solstice® ze

Solstice® ze (HFO-1234ze) met zeer laag GWP is een alternatief voor traditionele koudemiddelen voor energie-efficiënte chillers en/of commerciële airconditioning in supermarkten en commerciële gebouwen. Met een GWP lager dan 1 – 99,9% minder direct effect ten opzichte van R-134a – voldoet het ook aan prestatie-, kosteneffectiviteits- en veiligheidscriteria.

 


Solstice® zd

Solstice® zd (HFO 1233zd) is een niet ontvlambaar koudemiddel met zeer laag GWP dat R-123 vervangt in centrifugale agedruk chillers, met meer capaciteit dan R-123 en een soortgelijke efficiency. Dit koudemiddel met een GWP van 1 heeft ook een groot potentieel voor warmtepompen die hoge temperaturen leveren. Grote fabrikanten van chillers hebben al pro-ducten op basis van Solstice zd aangekondigd.

 


Er ontstaat geen TFA tijdens de afbraak van Solstice® ze en Solstice® zd.