In U deze niet kan lezen, klik hier

Nieuwsbrief - 23 april 2009

Beëindiging van gebruik van R-22 op de markt van koelinstallaties: aanpassen of een nieuw systeem - een moeilijke vraag

In Frankrijk wordt nog steeds zo'n 17.000 ton R-22 gebruikt in koel- en luchtbehandelingsinstallaties. De Europese bank wordt zelfs geschat op ca. 130.000 ton.

En vanaf volgend jaar mag niet gerecycleerde R-22 niet langer worden gebruikt...

Lees het artikel4 juli 2009 : verplichting certificering koeltechniek

Artikel 5, paragraaf 4 van de Europese Regelgeving 842/2006 stipuleert: « Uiterlijk op 4 juli 2009 zorgen de lidstaten ervoor dat de bedrijven die de in de artikelen 3 en 4 genoemde activiteiten verrichten, leveringen van gefluoreerde broeikasgassen alleen aangaan wanneer het personeel dat zij daarmee belasten, over de de in lid 2 van dit artikel genoemde certificaten geschikt. »

Deze maatregel geldt voor alle bedrijven die...

Meer wetenREACH: Het ECHA heeft een kandidatenlijst opgemaakt van zeer zorgwekkende stoffen.

Het ECHA (European Chemicals Agency, Europees agentschap voor chemische stoffen) heeft op 28 oktober 2008 een lijst op de website gepubliceerd met 15 zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) welke autorisatie behoeven.

Deze kandidatenlijst, bij artikel 59.1 van de REACH verordening, identificeert..
.

Lees het artikelDuonett D7 : milieuvriendelijke ontkalker

Vloeibare Duonett D7 is speciaal geformuleerd om kalkaanslag en andere resten in verwarmingselementen, warmtewisselaars, leidingen in huishoudens en industrie, op te lossen.

  • Duonett D7 is geheel biologisch afbreekbaar en veroorzaakt geen rook en giftige of irriterende dampen.
  • Kan zonder risico worden gebruikt op verschillende materialen zoals koper, staal, roestvrij staal, glas en plastic.
  • Duonett D7 is bovendien ongevaarlijk voor de gebruiker.

Meer weten over Duonett D7

Producten | Wetgeving | Technische referenties | Klantendienst | Contact


Deze nieuwsbrief werd verzonden naar [EMV FIELD]EMAIL[EMV /FIELD]
Indien U dit abonnement ongedaan wil maken en geen informatie meer wenst te ontvangen van Climalife, klik hier
In naleving van het artikel 34 inzake de privacy wetgeving, heeft U op elk moment het recht om uw gegevens in te kijken, te wijzigen en te schrappen.
Om toegang te krijgen tot uw gegevens, stuur een mail naar contact@climalife.dehon.com.

Climalife © 2008 - Alle rechten gereserveerd.