Verordening (EG) N° 1005/2009


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Europe
  • Type : Reglement
De Europese Verordening N° 1005/2009 van het Europees Parlent en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozenlaag afbrekende stoffen, werd in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd op 31/10/2009.

Deze nieuwe Europese Verordening N° 1005/2009 herschikt de Verordening 2037/2000 en treedt in werking op 1 januari 2010.

 

Download de Europese Verordening N° 1005/2009

Referenties

Publicatieblad van de Europese Unie dd 31.10.2009