Verordening (EG) Nr. 1494/2007 van de Commissie dd 17 december 2007


Inleiding

  • Toepassingsgebied : Europe
  • Type : Reglement
vaststelling van de vorm van etiketten en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Deze verordening stelt van de vorm van etiketten vast en verstrekt aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

 

Downlaod de tekst van de verordening inzake etikettering ( PDF -  40 Ko)