Verordening (EG) Nr. 2037/2000: Belangrijke nieuwe ontwikkelingen!


Het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben voornoemde verordening (EG) Nr. 2037/2000 herzien.
Er zijn met name wijzigingen doorgevoerd in verband met gerecycleerde hydrochloorfl uorkoolwaterstoffen.
De wederverkoop van deze stoffen wordt verboden en gerecycleerde HCFK's mogen enkel nog worden gebruikt wanneer ze werden gerecupereerd uit koel- en airconditioninginstallaties en uitsluitend door het bedrijf dat de recuperatie heeft uitgevoerd of hiertoe opdracht heeft gegeven.

Zodra deze nieuwe regelgeving wordt gepubliceerd in het offi ciële Europese Gemeenschapsblad zullen wij u hierover verder informeren.

 

Datum : Augustus 2009

Auteur : Delphine Martin