Vloeistof technologieën verbeteren voor een duuzame toekomst


CPI Engineers Fluid Solutions om de industrie te helpen met een duurzamere toekomst.

"In de afgelopen vijftig jaar heeft CPI een wereldwijd bedrijf opgebouwd met diepe technologische wortels en heeft men hervormingen doorgevoerd om veranderende markten te bedienen en klantenrelaties te verstevigen en versterken. Wij maken gebruik van onze technische middelen en ervaring om oplossingen te bieden in een steeds veranderende
industrie. The Lubrizol Corporation biedt toegang tot een robuust spectrum van
test- en formuleringsmiddelen dat ongeëvenaard is onder andere leveranciers van smeermiddelen" aldus Michael Davis, CPI Global Marketing Communications Manager.

 

 

CPI levert oplossingen voor een groot aantal markten over de hele wereld. Smeermiddelen
zijn te vinden in de verwerking van koolwaterstofgas, waar verdunning en verontreiniging
speciale overwegingen bieden, tot koel- en airconditioningsystemen met hun uiteenlopende
selectie van koudemiddelen en bedrijfsomstandigheden. Met meer dan 50 jaar ervaring in de industrie, met het leveren van hoogwaardige vloeistoffen, een uitstekende service en innovatieve samenwerkingen zet CPI zich in om vloeistof technologieën te verbeteren voor een duurzame toekomst.

 

Voor CPI zijn de belangrijkste uitdagingen die in de komende 10 jaar worden verwacht, een weerspiegeling van wat elke industrie onder ogen ziet: de continuïteit van de bevoorrading, het beheer van veranderingen in de regelgeving en een duurzamere toekomst creëren voor de komende generaties. We zien veranderingen in alle sectoren van de koel- en airconditioningindustrie.


De commerciële koelmarkt ondergaat een overgang naar koudemiddelen met een laag GWP, naast een meer flexibele en kleinere koelketen in de detailhandel. Op de consumentenmarkt zien
we groei in de markten voor luchtbehandeling en kleine apparaten in de regio's Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Om aan de toegenomen vraag naar modern comfort in deze regio's te voldoen, moet de infrastructuur worden uitgebreid en de betrouwbaarheid van de energienetten worden gewaarborgd.

 

CPI werkt samen met belangrijke industriële partners aan onderzoek en innovatie van smeermiddeloplossingen die de energie-efficiëntie van koel- en airconditioningsystemen verbeteren en het gebruik van koudemiddelen met een lager GWP mogelijk maken.

Het is van essentieel belang een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan modernisering van deze regio's en een langetermijnstrategie voor duurzame oplossingen.

 


CPI's inzet voor duurzaamheid

 

"Welke maatregelen kunnen we nemen om het streven naar een duurzamere wereld te ondersteunen? Zelfs kleine keuzes die we elke dag maken, hebben een impact op wereldniveau. Wij zijn de rentmeesters van deze planeet en moeten als zodanig ons steentje bijdragen. Het is belangrijk voor onze organisatie en onze mensen, voor onze klanten en voor toekomstige generaties. Wij streven naar schoner bewegen, slimmer creëren en beter leven", legt Michael Davis uit.


Voor CPI betekent duurzaamheid:
Hun voetafdruk verkleinen door onze producten te produceren op een veilige, efficiënte en
verantwoorde manier die onze CO2-voetafdruk minimaliseert en onze natuurlijke hulpbronnen behoudt en beschermt. Onze handafdruk vergroten door oplossingen en producten te leveren zodat onze klanten hun prestatie- en duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen en overtreffen.

 

Daarom is duurzaamheid een belangrijke doelstelling en leidraad voor CPI. Dit kan in vele
vormen, onder andere van het werken met de juiste grondstofpartners, via de efficiënte werking van onze productiefaciliteiten, tot de uiteindelijke eindgebruiker van onze producten. Het is de ambitie van CPI om deel te nemen aan de vermindering van de schadelijke CO2-uitstoot die verband houdt met de opwarming van de aarde en de klimaatverandering.

 

CPI streeft naar duurzaamheidsinitiatieven die het bedrijf, de klanten en het milieu positief
beïnvloeden door:
- De transititie naar lage GWP koudemiddelen
Ontwikkeling van technologische smeermiddeloplossingen om de overstap naar koudemiddelen
met een laag GWP mogelijk te maken en zo de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.

 

- Een totaal “life cycle” beheer nastreven
Door de levensduur van olie en apparatuur te verlengen en tegelijkertijd energie-efficiënte oplossingen te leveren, wordt de vraag naar zowel grondstoffen als energie verminderd. Het
minimaliseren van machinestilstand en het verbeteren van de productiviteit helpt verspilde
energie en extra emissies/verontreinigingen door slecht presterende apparatuur te verminderen.

 

- Koolstofafvang en -opslag (CCS)
CCS-technologieën hebben een aanzienlijk potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen die onder meer wordt veroorzaakt door elektriciteitsopwekking en industriële processen. CPI/Lubrizol werkt samen met andere organisaties om de ondergrondse opslagruimtes beter te benutten door de viscositeit van vloeibaar/superkritisch CO2 te verhogen - en zo de opslagcapaciteit te vergroten.


- Koudeketen
CPI biedt smeermiddeloplossingen voor apparatuur die gebruikt worden in elke fase van de
koudeketen - een toevoerketensysteem met lage temperatuur dat wordt gebruikt om bederfelijke levensmiddelen en andere goederen vanaf de oogst/productie aan de consument te leveren. CPI werkt actief aan het verbeteren van de efficiëntie in de hele koudeketen, van voedselproductie tot koken en via invriezen en opslag, het verminderen van voedselverspilling (een andere grote veroorzaker van broeikasgasemissies) en het verbeteren van het energieverbruik van alle apparatuur in elke fase van de koudeketen.


- Duurzame verpakkingen
Om het plasticverbruik te verminderen, onderzoekt en evalueert CPI actief alternatieven voor bestaande verpakkingen, zoals bag-in-box-oplossingen, die een groot aantal voordelen kunnen bieden, waaronder een vermindering van de CO2-voetafdruk van verpakkingen (vervoer van grondstoffen) en een vermindering van afval (van gebruikte verpakkingen).

 


De toepassing van lage GWP koudemiddelen mogelijk maken

CPI Fluid Engineering erkent dat elk bedrijf unieke uitdagingen heeft. CPI profiteert van de flexibiliteit van een kleine organisatie in combinatie met de vindingrijkheid van The Lubrizol Corporation (een Berkshire Hathaway bedrijf) achter ons. Tientallen jaren ervaring op dit gebied, het vermogen om complexe problemen op te lossen en een grondige kennis van de relatie tussen koudemiddel en smeermiddel maken CPI tot een ideale partner om de hedendaagse koeltechnische uitdagingen aan te gaan.

 

CPI is trots op zijn toewijding aan innovatie, nieuw productonderzoek en -ontwikkeling, technische service, kwaliteitscontrole en leveringsbetrouwbaarheid. Hun technisch personeel is goed onderlegd in chemie en techniek met solide systeemkennis.

 

CPI biedt koelsmeermiddelen voor alle standaard en lage GWP koudemiddelen. Onze merken Ice-matic®, Emkarate® en Solest® bieden een uitgebreide reeks oplossingen voor alle marktsegmenten en toepassingstypes voor het volledige gamma koudemiddelen: HFK, HFO en HFO-mengsels, koolwaterstoffen, ammoniak en CO2.

 

Climalife is al meer dan 20 jaar partner van CPI en verdeelt wereldwijd hoogwaardige smeermiddelen voor koeling en airconditioning. Het partnerschap garandeert expertise in het voldoen aan industriële processen, normen en voorschriften. Dit geldt met name voor de voedsel- en drankverwerkende industrie, waar NSF goedgekeurde vloeistofoplossingen vereist zijn vanwege het mogelijke incidentele contact met voedsel. Veel formuleringen voldoen ook aan veeleisende eisen zoals Halal en Kosher en zijn als zodanig gecertificeerd.