Vullen van een ijswater productiecentrale met 136 000 liter glycol


Résidentieel en tertiair

Hebben de teams van Climalife 136 m3 pure Friogel geleverd, een product dat bijzonder geschikt is voor lage temperatuurinstallaties. Deze koudedrager moet een voorraad koude energie aanleggen die wordt opgeslagen in de vorm van ijs. Het ijswater voedt de kantoren en woningen van de wijk La Défense in Parijs.

De onderneming Enertherm heeft een programma opgesteld om over een periode van vier jaar de warmte- en koudeproductie van de zakenwijk La Défense te moderniseren. Dankzij de vernieuwing van de installatie op de site in Alençon (Courbevoie), kan de warmtecentrale geïntegreerd worden in de stedelijke omgeving en wordt de productie van ijswater voor de klimaatregeling geoptimaliseerd.

 

Optimale werking

Enertherm heeft Climalife gekozen voor levering 136 m3 pure sanitaire glycol (Friogel). Deze glycol zal na verdunning gebruikt worden in de ijsproductie (totaal volume glycolwater van 405 m3).

"Climalife is de referentie op de markt, een belangrijke partner dankzij zijn productkennis en expertise."
Patrick Davigo, zaakgelastigde Enertherm

Deze operatie is uitgevoerd in twee fasen: de eerste fase in april 2007, met 82 m3 pure Friogel, en de tweede in mei, met de resterende 54 m3.

In functie van de installatie wordt glycolwater tussen 33 en 35% verdund voor een bescherming bij gemiddeld - 15 °C. De aanwezige roestwerende inhibitoren beschermen de leidingen. Dankzij de nieuwe ijsproductiegroepen kan 's nachts koude geproduceerd en opgeslagen worden in zes bassins. De onttrekking gebeurt overdag om aan de behoefte van ijswater te voldoen. Dankzij dit systeem kan worden ingespeeld op gebruikspieken en wordt het productiesysteem geoptimaliseerd door het verbruik te spreiden.

Ieder bassin bevat gemiddeld 1 000 m3 water en levert bijna 12 MW koelvermogen. Door de circulatie van glycolwater bij - 7 °C in de wisselbatterij met pijpenbundel ondergedompeld in het reservoir, kan het water van het bassin progressief bevriezen (ongeveer 4 cm ijs rond iedere naald).

Bij het onttrekken wordt ijswater (0 °C) via een wisselaar naar de gebruikers gepompt en, na het heropwarmen, teruggevoerd naar het bassin. Het totale volume glycolwater bedraagt 405 m3 en ongeveer 34 m3 per ijsbak.

"De koelenergie van de zes bassins vormt, met zijn 240 MWu, de grootste opslag in Europa", benadrukt Stéphan Duclos, verantwoordelijk voor industriële toepassingen.

 

Koudeproductie

 

Netwerk ijswater: 14 km
Totaal koelvermogen: 132 MW
Aantal koelgroepen: 15
IJsopslag: 6 x 40 MWu, hetzij een totaal van 240 MWu
Debiet: ongeveer 10 000 m3/u
Vertrektemperatuur: 4 tot 5°C
Retourtemperatuur: ongeveer 14°C

Vullen met vloeistof

Glycolwater: 136 000 liter
Pure glycol voor sanitaire toepassing(Friogel)
Slang: 60 m
Transfer: 1 pompgroep 7 bar
Tankwagen: 3 leveringen
Debiet: 14 m3/u

Onderneming Enertherm

 

Activiteit: Concessiebeheerder stedelijke verwarming en klimaatregeling La Défense (Parijs)
Personeelsbezetting: 72 werknemers
Oprichting: 2001

 

Legende :
foto 1 - Bassin voor opslag en distributie van ijswater ; Photo 2 - Ontladen van glycol in de productiecentrale van ijswater ;  Photo  3  - Pompen in het netwerk.