Waarom dient u thermische installaties te reinigen? Advies van een expert – Climalife technische ondersteuningIn deze tijd waarin het besparen van energie een hot item is, moet aandacht worden besteed aan het onderhoud van energieproductiesystemen. Het is daarbij van belang dat u niet alleen uw klanten helpt op de energiekosten te besparen, maar dat door het voorstellen van oplossingen u professionaliteit uitdraagt en een meerwaarde aan uw product kan geven.

De energie-efficiëntie van koel- en verwarmingsinstallaties hangt in de eerste plaats af van de gekozen technologie en, in de loop van de jaren, van het regelmatige onderhoud van de warmtewisselaars en de totale installatie inclusief de vloeistofinhoud.


Vooral bij de volgende systemen is onderhoud essentieel:
- Waterkoelinstallaties die al dan niet beschermd zijn tegen bevriezing, koelwatersystemen (drink- en afvoerwaterleidingen) en koeltorens;
- centrale verwarming en primaire warmwatersystemen voor sanitair gebruik;
- koel- en klimaatsystemen: reiniging van luchtkoelers zoals verdampers en condensoren, alsook van filters en leidingen.

Bij koudeproductie beïnvloedt een minder efficiënte warmte-uitwisseling de compressieverhouding van de koelinstallatie, waardoor de compressie meer energie vergt.
Voor alle systemen, ongeacht hun aard, is preventie de beste manier om het risico op kalkaanslag en oxidatie in de vloeistofleidingen en op verontreiniging van de warmtewisselaars te beperken. Zo voorkomt u een verzwakking van de warmteuitwisseling en de vloeistofstroming die voor de thermische uitwisseling moet zorgen.

Verontreinigingen zorgen niet alleen voor een lager rendement, maar verkorten ook de levensduur van systemen.

Climalife helpt u met een uitgebreid aanbod van reinigingsproducten die uw werkzaamheden ondersteunen.

Voor elke situatie bestaat een product.

1) Waterkoelinstallatie

Preventie
Gesloten circuits, indirecte systemen en verwarmingsinstallaties kunnen preventief worden behandeld met pH-neutrale producten die speciaal zijn ontwikkeld om bescherming te bieden tegen corrosie en kalkaanslag.
Thermonett® Protector is goedgekeurd door de Franse Raad van Openbare Veiligheid en Gezondheid (CSHP) en is geschikt voor alle soorten metalen en materialen. Met regelmatige controles verhoogt dit product de betrouwbaarheid van uw installaties.

Behandeling
Voor slib of oxiden in waterkoelinstallaties en centraleverwarmings- en warmwaterinstallaties voor sanitair gebruik beschikt Climalife over THERMONETT® Reiniger. Dit door de CSHP goedgekeurd niet oxiderend, pH-neutraal reigingsmiddel is geschikt voor een groot aantal metalen en materialen en wordt met een doseerpomp ingebracht. Het weekt afzettingen en oxiden los, welke vervolgens worden opgevangen in een afscheider die zich aan het uiteinde van een horizontaal deel van de installatie bevindt.
Climalife biedt een reeks aangepaste afscheiders aan.

Schokbehandeling tegen kalkaanslag
Open circuits, zoals koeltorens, stadswaterleidingen en putwaterleidingen, alsook bepaalde gesloten thermische circuits moeten met een krachtig middel ontkalkt worden, waarna de afzettingen en oxiden moeten worden afgevloeid. Daarvoor moet een zogenoemde schokbehandeling worden gegeven. Na deze behandeling moet het systeem worden leeggemaakt. Duonett D7 is hiervoor ideaal.

2) Externe oppervlakken

Vuil in verdampers en condensoren met lamellen heeft niet alleen een negatieve invloed op de energieprestaties, maar zorgt ook voor hygiënische problemen en kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Er worden op de markt heel wat waterige, kiem-, schimmel- en bacteriëndodende oplossingsmiddelen voor de reiniging van systemen aangeboden.

De Frionett-producten voldoen aan de behoeften van vakmensen en bieden een oplossing voor alle mogelijke reinigingssituaties.

Voor condensoren, appendages en omkastingen in het algemeen bezit een universeel alkalisch reinigingsmiddel als Frionett Power het vereiste reinigings- en ontvettingsvermogen.

Voor verdampers zijn er de volgende mogelijkheden:
- Frionett BioActiv', een microbiologisch bacteriëndodend, schimmeldodend en ontsmettend reinigingsmiddel.
- voor de reiniging van oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, zoals panelen van toonbanken, keukenwerkbladen, afzuigkappen, fornuizen, koelcellen en koelruimten, is Frionett Desinfectant een uitstekende oplossing.
Overeenkomstig de regelgeving in deze sectoren dienen de oppervlakken na de behandeling verplicht met water te worden gespoeld.


3) Koelcircuits

Verontreinigde koelcircuits

De inwendige reiniging van koelcircuits na een incident (defecte compressor, doorgebrande elektrische motor of aanwezigheid van water of vocht) moet op deskundige wijze gebeuren.
De aanwezigheid van zuren na doorbranding van de motor of van vocht in het systeem zal bij hermetische condensoren en semi-hermetische condensoren al snel de elektrische motor doen doorbranden en voor koperafzetting zorgen.
CLIMALIFE biedt u daarom de Dehon sample oil analyse aan. Daarmee kunt u uw koelinstallaties preventief controleren en voorkomen dat verontreinigingen in het systeem terechtkomen.

Om een circuit te reinigen na een defect of het doorbranden van een motor, kunt u het best de olie van het systeem volledig vervangen. Het is namelijk de olie die het grootste deel van de verontreiniging bevat (vocht en zuur).

Indien water in een koelcircuit terechtkomt door een defect in de warmtewisselaar, moeten de compressor en de kapotte warmtewisselaar worden afgekoppeld voordat kan worden gereinigd. De wisselaar moet worden vervangen of hersteld. Daarna moet het water uit de installatie worden verwijderd met stikstof dat daarvoor geschikt is. Daarna moet de druk in het systeem verlaagd worden tot 0,3 mbar en kan worden gereinigd met het gekozen reinigings- of oplosmiddel. Vervang de compressor of laat hem in ieder geval nakijken.

Indien de installatie slechts een beperkte hoeveelheid vocht of zuur bevat, volstaat het de olie en de patronen tegen vocht of verzuring één of meermaals te vervangen, afhankelijk van de ernst van de verontreiniging.

Er worden heel wat reinigingsproducten op de markt aangeboden. Het grootste probleem is evenwel het verwijderen van de producten na de behandeling. Zij hebben namelijk een zeer hoge verdampingstemperatuur (meer dan 150°C).

Doordat Climalife de vakwereld steeds vernieuwende en aangepaste oplossingen wil aanbieden, zijn de volgende 3 specifieke producten ontwikkeld.

Twee oplosmiddelen

- Nettogaz GC1, dat is opgedrukt met stikstof, heeft bij atmosferische druk een kookpunt van 20°C en een zeer groot oplossend vermogen. Na de reiniging wordt het product verdreven met stikstof en wordt het circuit luchtledig getrokken.

- FACILISOLV heeft een kookpunt van 43°C bij atmosferische druk. Het product is geschikt voor industrieel gebruik en wordt in vaten geleverd. Het kan worden gebruikt met de speciaal aangepaste universele pomp. De Kauri-butanolwaarde bedraagt meer dan 100, wat duidt op een zeer krachtig reinigingsmiddel. Het product wordt op dezelfde wijze als Nettogaz GC1 uit het systeem verwijderd.

Na de reiniging dient het reinigingsproduct volledig te worden verwijderd. Er mogen geen restjes achterblijven aangezien deze de viscositeit van de olie kunnen verminderen wanneer het systeem weer wordt gebruikt. Verwijder het product door het circuitluchtledig te trekken. Pas op met recipiënten als flessen voor vloeistoffen. Deze moeten volledig worden afgekoppeld en leeggemaakt om alle verontreinigingen en alle resten van het oplosmiddel te verwijderen.

Opvang van de oplosmiddelen na de reiniging is verplicht.

Een reinigingsmiddel

- Nettogaz Greenclean wordt door zijn eigen druk voortgestuwd. Het reinigende bestanddeel van Greenclean verdampt niet. Het dient uit het circuit te worden verwijderd met ongebruikt R-134a. Dat product vermengt zich zeer gemakkelijk met Greenclean, waardoor het reinigingsmiddel vlot segment per segment uit het systeem kan worden verwijderd. Greenclean is in het bijzonder nuttig wanneer een slecht werkende scrollcompressor het circuitverontreinigt met gecarboniseerde deeltjes en voor heel ingewikkelde circuits zonder laaggelegen aflaatpunten. Opvang van Greenclean na de reiniging is verplicht.