Wanneer Nettogaz GC1 gebruiken ?


- Vóór het opstarten van een nieuwe installatie
- Bij montagewerken en/of olieverversing
- Alvorens een element van het koelcircuit in een ander systeem te hergebruiken
- Naar aanleiding van een defect waardoor vuil in het circuit van een installatie in werking terechtkwam.