Wat zijn de gevolgen voor een installatie op zonne-energie?


 Bij gebruik in een installatie op zonneenergiekan de energiedragende vloeistofonderworpen worden aan hoge temperaturen (meer dan 150°C). Bij deze temperaturen kunnen de glycolmoleculen worden aangetast, waardoor hoofdzakelijk een verlaging van de antiroestbescherming door verzuring van de vloeistof optreedt. Een regelmatige controle van de energiedragende vloeistof, zelfs door
een eenvoudige pH meting, is sterk aan te raden. Wij informeren u hierbij ook dat indicatiestrips voor pH meting niet geschikt zijn voor deze metingen, het wordt aangeraden om een pH meter te gebruiken. Een periodeiciteit van een jaar voor de pH controle is hiervoor voldoende.
Om het gevaar voor aantasting te beperken kunt u ook kiezen voor andere energiedragers, die geen glycol meer bevatten maar een grondstof die deze moleculen benadert en een grotere thermische stabiliteit heeft. Het laatste risico, als de vloeistof niet circuleert en stagneert in de sensoren, is «vertering» van het product. In dit geval bestaan specifieke producten voor het reinigen en redden van de sensoren.